Gapa mindre

Samtidigt som utvecklingstakten generellt är hög vilar fortfarande våra organisationer till största del på tankar och idéer från tidig industrialisering. Standardisering, optimering och specialisering har lett till många vinster men det har också över tid lett till nya utmaningar. En av dem är att kompetenser, ansvarsområden, människor och förmågor hamnat för långt i från varandra.

Kanske är det också så hos er att ni har ett gäng som är satta till att tänka och ett annat gäng till att göra och att dessa i princip inte träffas eller pratar med varandra. Varken formellt eller informellt. Det är vanligt förekommande, i en rad divergerande branscher, att utveckling och löpande förvaltning är helt separerade. Inte sällan dessutom används externa resurser helt till att bedriva utveckling, för att den ska bli gjord.

Organisationer som vill åstadkomma mer resultat, med mindre insatser, snabbare och hållbart behöver tänka om och gapa mindre.

Först tre exempel för att belysa vad vi menar med att gapa stort och vilka problem som uppstår:

  • Många av de utmaningar vi har att lösa kräver att flera olika kompetenser och förmågor tillsammans tittar på problemen och finner lösningar. Säkert har ni också någon sk ”het potatis” hos er. En fråga, problem eller projekt som ni egentligen borde ha högst på agendan för att lösa ut men som valsas runt och fortsätter att göras så. ”Nä det är en HR fråga säger IT.” ”Borde inte Marknad äga den?”
  • Kanske har det någon gång visat sig också hos er att det där som utvecklats inte alls funkar i praktiken. Att utvecklingsprojektet missat någon detalj som var helt avgörande och grundläggande. Saker som tagits föregivet. De personer som kan affären är fullt upptagna med att ta hand om daily business och har inte utrymmet att delta i utveckling eller är inte inbjudna. ”Vi ska ju tänka nytt”.
  • På strategiavdelningen utvecklar välformulerade strategier som sen ska rullas ut. Samtidigt som resten av organisationen jobbar på som vanligt och fattar för affären avgörande beslut, helt utan hänsyn eller hjälp från några styrande dokument. Strategiavdelningen undrar varför ingen gör som de har sagt att de ska göra. De Andra frågar efter en tydligare strategi och vision.

Det vi trodde var smart och effektivt leder i praktiken till att önskade resultat inte uppnås i önskvärd takt och det kostar mer. Ganska ofta är det flera i organisationen som hinner köra slut på sig själva under tiden dessutom.

Att gapa mindre handlar om att minska mellanrum och att frigöra kraften i organisationen. Hand-i-hand och växelvis behöver vi tänka och göra. Hand-i-hand och växelvis behöver vi ta ut riktning och exekvera på densamma. På många plan är det ett annat sätt att verka på än vi är vana på. En förändring som kan ske stegvist. Låt oss börja i det lilla och helt enkelt ta några steg där ni står idag:

  • Har ni några sammanhang i dag där kompetenser möts? Hur kan ni utveckla dessa ett steg vidare? Finns det fler som kan bjudas in.
  • Ta fram er befintliga strategi inför något beslut ni ska ta. Resonera kring hur den hjälper er eller vad den behöver adderas med. Resonera kring vad som kan tas bort.
  • Ansvarar ni för strategiutvecklingen i dag; bjud in er att medverka in driften eller förvaltningen för en vecka. Alltså inte bara ett studiebesök utan en hel vecka.

Fler insikter

Läs gärna mer om våra tankar kring nya roller för ett PMO här.

Tre sätt mot en levande strategi – konkretiserar hur ledstjärna och guidande principer kan vara vägen till en mer levande och användbar strategi.

Så bygger ni en organisation att växa i – Om att bygga en organisation stegvist

Gör jobbet värdefullt – värdeskapande i praktiken – Ett konkret sätt att välja och välja bort

Vill du löpande ta del av våra insikter? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.