Gapa mindre

Samtidigt som utvecklingstakten generellt är hög vilar fortfarande våra organisationer till största del på tankar och idéer från tidig industrialisering. Standardisering, optimering och specialisering har lett till många vinster men …