Vår övertygelse

Vår stora passion är att frigöra människors och organisationers inneboende potential. Vi älskar när människor får utrymme att briljera. Vi tror på enkla strukturer och att det kan få organisationer att nå nya höjder. Vi är grundade i en lean-agil filosofi.

Möt teamet

Om mig

Maria Wikberg

Maria har lång erfarenhet av organisationsutveckling med särskilt intresse för strategiutveckling och strategiexekvering i agila kontexter. Hon breddar perspektiven kring vad som skapar driv och resultat i organisationer. Maria har stora vana att frigöra kraft och förmåga i organisationer med hög grad av komplexitet i affär och stort förändrings- och utvecklingstryck. Hon får organisationer att våga mer och har förmågan att göra svåra saker enkla.

Om mig

Anna Liljeström

Anna har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer ta sig an digitalisering och andra komplexa utmaningar. Hon stöttar kring organisationsutveckling och mer agila förhållningssätt, med ett särskilt fokus på att få samsyn kring fokus och prioritering och att nyttja dynamiken mellan strategi och genomförande. Anna får alla delar av er organisation att samverka och hjälper er ta kloka steg för att få saker att hända.

Om House of simplicity

Vårt konsulthus

House of Simplicity är ett konsulthus med ett nätverk av managementkonsulter som kombinerar rådgivning och genomförandekraft.