– som hindrar organisationer från att vara i ständig rörelse

En videoserie i tio delar som var och en visar en konkret situation eller utmaningar som gör det svårt för organisationer att vara i ständig rörelse.

1. Stora transformationen får ett egenvärde

Stora transformationer där syftet tappas på vägen och drivs som om det bara var en pågående transformation samtidigt.

2. Någon sitter på helhetsbilden

Helhetsbilden delas inte av alla utan samlas in av någon och stannar i värsta fall där eller delas selektivt.

3. Resursallokering som bara funkar på pappret

Detaljerad resursallokering på pappret som delar upp människors tid i små delar..

4. Många möten och aldrig något som blir klart

Många möten som sker i otakt med resultatet att beslutsfattandet blir lågt och få saker blir klara.

5. Prioriteringsgrunder som lägger fälleben på organisationen

Den som ropar högst eller andra prioriteringsgrunder som gör det svårt att få ut mesta effekt.

6. För mycket kraft läggs på ständiga omtag

För stora omtag med idén om att en gång för alla få upp allt på bordet.

7. För mycket tid för sällan på planering och budget

Årsplanering som tar för mycket tid i anspråk och som blivit obsolet innan perioden startar.

8. Allt blir så stort

Allt blir så stort att inget blir klart och förutsättningarna hinner förändras.

9. Det går inflation i ägarskap

Försök till att lösa ut komplexitet genom att tydligare ägarskap försvårar.

10. Någon Annan ska göra jobbet

Det finns en rädsla att agera och en tro att det är någon annan som ska eller behöver göra.

Tips: Använd någon video som en utgångspunkt eller start för en diskussion. Konkretisera tillsammans vilka tre steg du och din organisation kan ta för att åstadkomma en förändring.