Superkraften i att visualisera

En bild säger mer än tusen ord. Visst är det lite klyschigt men likväl stämmer det förvånansvärt ofta. Det finns något förlösande och befriande i bilden och visualiserandet som ger oss möjlighet att se saker tydligare, enklare och framför allt, på ett annat sätt. Bilden bidrar med ytterligare ett perspektiv och kan tillsammans med orden hjälpa oss att skapa samsyn och använda vår gemensamma kraft för att ta oss framåt.

Hur förklaras något som är komplext och flerdimensionellt med många beroenden och olika perspektiv, så som en organisation? Vad behöver vi när vi vill accelerera och öka värdeskapandet, åstadkomma mer resultat med mindre insatser?

Vi behöver förenkla, tydliggöra och synliggöra. Ett sätt att göra det är att visualisera. Visualisering ger oss verktygen. När vi rör oss runt begreppet visualisera i en organisation finns det några saker som är värda att fundera ett varv på.

Vi måste sluta sträva efter den perfekta bilden

Många gånger letar vi efter DEN perfekta bilden. Den där som förklarar allting kopplat till var vi som organisation är på väg, hur det kommer se ut, var vi kommer vara, hur vi kommer verka och agera och hur det ser ut i detalj. En sådan bild är svår, om inte omöjlig, att rita för att inte tala om att förutspå. Den tjänar vi på att inte sträva efter.

Att däremot rita den efter hand, del för del, kan hjälpa oss att förstå oss själva som organisation. I en organisation kan det innebära att visualisera hur våra sammanhang ser ut, vilka som verkar i dem, hur våra initiativ fortskrider eller vilka förmågor och kompetenser vi sitter på och utvecklar. Del för del där vi tillsammans sätter ihop bilden och kan zooma in och ut i vad den betyder för oss.

En bild över en organisation behöver hållas levande. Det finns inte en perfekt slutversion utan konsten ligger i att kontinuerligt koppla ihop verklighet och bild och använda bilden för att synliggöra vilka steg vi kan ta för att förbättra verkligheten och låta behoven i verkligheten avgöra vad som synliggörs i bilden. Vad behöver vi sätta lyset på, vad ska finnas i fokus, vilken vinkel tittar vi utifrån.

Sträva efter att dela bild i stället för att samla bild

Många organisationer skapar funktioner eller roller vars syfte är att koordinera och samla in kunskap – skapa sig en bild av vad som händer i organisationen helt enkelt. En bild som i bästa fall används vid något tillfälle i ett slutet rum till att fatta beslut.

Tänk om vi i stället vänder på det. Att använda denna typ av funktion eller roll för att kontinuerligt dela bild av vad som händer i organisationen. Samla in i syfte att dela ut. Det möjliggör att alla har tillgång till vad de behöver för att i varje stund kunna fatta beslut.

En delad bild ger organisationer möjlighet att gemensamt se och agera med kraft.

Hur hittar vi platser där detta blir synligt?

En fråga som har aktualiserats de senaste åren när många arbetat på distans är hur vi hittar platser där vi delar bild över till exempel var vi som organisation står, hur det går för oss och vad vi vill framåt. Finns i Sharepoint, Planner, JIRA eller Azure DevOps, hör vi ofta. För många delar av organisationen är detta som att säga – finns i sjön. Vi behöver hitta platser som är tillgängliga för hela organisationen och där det känns lustfyllt att dela bild gemensamt.

Tidigare hade många ett situation room eller en whiteboard där det var enkelt att gå förbi. Den möjligheten har många inte haft de senaste åren och vi behöver hitta andra sätt att skapa dessa platser. Frågan är om det är en plats vi ska leta efter eller om det kanske snarare behöver vara tillfällen. Tillfällen där vi delar bild och skapar gemensam framåtkraft, i det stora och det lilla.

Att bygga och dra nytta av superkraften

Superkraften i att visualisera ligger inte bara i effekten det skapar i form av att vi får samsyn och kan ta oss framåt med kraft.

De förmågor vi bygger som organisation genom att kontinuerligt se på oss själva lite på avstånd och måla de stora penseldragen och agera på dem är en superkraft i sig självt. En kraftfull organisation ställer sig frågan ”vad behöver vi förstå för att kunna ta steg framåt under kommande perioden?” visualiserar, utforskar och finner svaren.

Sällan behöver vi börja från ett tomt blad utan kan ofta utgå från de bilder som finns i dag. Ta bort och lägg till. Steg för steg med nyfikenhet.

Mer att läsa:

Att spela i takt – om att dra nytta av takten för att ta sig framåt med flyt i en organisation.

Precis som en orkester kan en organisation ha nytta av en dirigent. I en organisation kan dirigenten till exempel vara ett PMO. Läs gärna mer om våra tankar kring nya roller för ett PMO här.

Konsten att välja bort är en superkraft – Om att välja bort som ett effektivt sätt att prioritera

Den bästa strategin är den som används – Om hur vi gör strategier användbara

Gapa mindre – Om hur vi vi behöver minska gapet mellan tänka och göra i organisationen för att bli effektfulla

Vill du löpande ta del av våra insikter? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.