Bli en prioriteringsninja

Vill du bygga förmågan att sätta mål, riktning och prioritera som en ninja i snabbt föränderlig och osäker omvärld? För dig, ditt team eller din organisation?

Under fyra gemensamma sessions formulerar vi era mål som hjälper er att nå mer och prioritera rätt insatser. Tillsammans utformar vi mål och mätetal som hjälper er att driva till ökat resultatfokus.

Under en online Crash-course ger vi dig fyra framgångsnycklar för att bli en prioriteringsninja. Vi ägna stor del av tiden till praktisk träning där du får med dig verktyg som ger resultat direkt i din vardag.

Det har aldrig varit svårare och viktigare att prioritera. Under ett webinar får du med dig hur du blir en ninja på att prioritera med oklara förutsättningar, många möjligheter och tvära kast.