Accelerera värdet av det stora initiativet

Accelerera och öka värdet av det stora initiativet

Hjälp oss att skiva elefanten och nå resultat

Vår kund stod och stampade i ett stort initiativ. Många komplexa frågor låg på bordet. Många intressenter var involverade. Det var svårt att börja skapa resultat.
”Kan ni hjälpa oss att skiva elefanten och få saker att börja hända?” var frågan vi fick.

En serie möten för kunskapsbygge och genomförande

Med en enkel metod utgick vi från där projektet och projektteamet befann sig. Vi jobbade tillsammans i en serie möten. Ett möte ett tema var principen. Rådgivning och kunskapsbygge kombinerades. Utifrån fyra teman identifierade vad som fungerade bra, vad som skulle behöva utvecklas och prioriterade möjligheter.
 
Vi skapade takt och sammanhang som blev en ryggrad för projektet. Steg för steg skapades former för att dela en gemensam bild och prioriteringar. Med en kompass och successivt byggande av riktning löstes flera av de komplexa frågorna ut.

Större delaktighet, ökad genomförandekraft och accelererat värde

Efter en kort period nådde kunden flera resultat och projektet ökade successivt sin genomförandekraft. Ökat engagemang och delaktighet blev synligt hos projektteamet vilket bidrog till att värdet accelererade.

Skapa en kraftig utvecklingsmotor

Låt det stora initiativet bli starten för ett nytt arbetssätt. Skapa en kraftig utvecklingsmotor som gör att din organisation accelererar och ökar förmågan att vara i ständig rörelse. Vi delar ofta insikter om dynamisk och agil organisation.