Vilka utmaningar står du i?

Planen som aldrig håller

Har ni planeringscykler som begränsar er mer än de skapar värde?

Vi hjälper er etablera en kvartalsplanering som på ett agilt sätt tar höjd för förändringar och nya möjligheter kontinuerligt.

Det stora initiativet

Har ni fastnat i ett stort initiativ och har svårt att se stegen framåt?

Vi hjälper er till ett agilt tillvägagångssätt där ni steg för steg tar er an utmaningar, får snabba resultat och bygger lärande längs vägen.

Går i otakt

Arbetar ni i silos och tycker det är svårt att lösa upp knuten?

Vi hjälper er etablera tvärfunktionella arbetssätt där förutsättningar finns för gemensamma prioriteringar och ökat värdeskapande.

Kan det vara så enkelt?

Varje situation är unik men vi återkommer ofta till några fokusområden:

  • Knyta ihop takt – lång och kort
  • Koppla på ledstjärna och varför
  • Skapa en gemensam bild
  • Tydlig och gemensamma mål och prioriteringar

Det här är inget hokus-pokus, men skapar ändå ofta magi.

Case: Dynamisk planering

Kvartalsplanering som gav mer pang för pengarna

Obalans i förväntningar och kapacitet

Det saknades samsyn kring prioriteringar och kunden kämpade med många olika inflöden av behov. Förhoppningen när vårt samarbete inleddes var att kunskapsförstärkning och samsyn kunde ge nya möjligheter till resultat.

Uppstart av kvartalsplanering enligt principen lära genom att göra

Kvartalsmöten etablerades för att dela helhetsbild och riktning. Kvartalsmöten för att dela helhetsbild, ledstjärna riktning och göra prioriteringar. Kunden fick stöd i genomförandet och fick nya sätt att göra prioriteringar samt balansera förväntningar och kapacitet. Kunskapsbygge och rådgivning gick hand i hand.

Mer pang för pengarna

En kvartalsplanering hjälpte kunden till samsyn och ett mer effektivt beslutsfattande. Balans mellan behov och kapacitet förbättrades. I sin tur resulterade det i mer pang för pengarna.

Case: Det stora initiativet

Accelerera och öka värdet av det stora initiativet

Hjälp oss att skiva elefanten och nå resultat

Vår kund stod och stampade i ett stort initiativ. Många komplexa frågor låg på bordet. Många intressenter var involverade. Det var svårt att börja skapa resultat.
”Kan ni hjälpa oss att skiva elefanten och få saker att börja hända?” var frågan vi fick.

En serie möten för kunskapsbygge och genomförande

Med en enkel metod utgick vi från där projektet och projektteamet befann sig. Vi jobbade tillsammans i en serie möten. Ett möte ett tema var principen. Rådgivning och kunskapsbygge kombinerades. Utifrån fyra teman identifierade vad som fungerade bra, vad som skulle behöva utvecklas och prioriterade möjligheter.
 
Vi skapade takt och sammanhang som blev en ryggrad för projektet. Steg för steg skapades former för att dela en gemensam bild och prioriteringar. Med en kompass och successivt byggande av riktning löstes flera av de komplexa frågorna ut.

Större delaktighet, ökad genomförandekraft och accelererat värde

Efter en kort period nådde kunden flera resultat och projektet ökade successivt sin genomförandekraft. Ökat engagemang och delaktighet blev synligt hos projektteamet vilket bidrog till att värdet accelererade.

Har du ett utmanande initiativ med behov att accelerera och öka värdet?

Case: Går i otakt

Takt för mer resultat och effekt

Många möten och ändå inget som händer

Det var ett stressat läge när vi började arbeta tillsammans. Många möten men känslan var att inget ändå blev klart. Många behov, mycket som skulle bli gjort som inte var i balans med befintlig kapacitet. Missuppfattningar i team och det var svårt att nå fram. ”Vi går i otakt och behöver hjälp att få saker att börja hända”.

Etablering av sammanhang och takt

Tillsammans jobbade vi fram en takt och etablerade relevanta sammanhang. Med en gemensam helhetsbild skapades samsyn och prioriteringar var möjliga. Med genomförandekraft på plats arbetade vi tillsammans med kunden vi för att stärka struktur och beteenden hand i hand.

Ökad genomförandekraft och effekt

Med en gemensam takt ökade genomförandekraften. Fler tjänster kunde tas ut vilket gav ökat resultat. Med sammanhang på plats ökade delaktigheten och engagemanget i det tvärfunktionella teamet.