Kvartalsplanering som gav mer pang för pengarna

Obalans i förväntningar och kapacitet

Det saknades samsyn kring prioriteringar och kunden kämpade med många olika inflöden av behov. Förhoppningen när vårt samarbete inleddes var att kunskapsförstärkning och samsyn kunde ge ny möjligheter till resultat.

Uppstart av kvartalsplanering enligt principen lära genom att göra

Kunskapsbygge och rådgivning. Stöd i genomförande
Kvartalsmöten för att dela helhetsbild, ledstjärna riktning och göra prioriteringar. Och balansera förväntningar och kapacitet.

Mer pang för pengarna

En kvartalsplanering hjälpte kunden till samsyn och ett mer effektivt beslutsfattande. Balans mellan behov och kapacitet förbättrades med resultatet att mer pang för pengarna uppstod.

Kvartalsplanering som gav mer pang för pengarna